Ian.......... Your Yin/Yan is upside down. More info? mrsake@wi.rr.com